Ankieta potrzeb IT

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety potrzeb IT, związanych z Twoją działalnością

1. W jakim stopniu jesteś zadowolony(a) ze swojej strony internetowej
firmowej, służbowej, prywatnej, hobbistycznej, itp.

2. Które z poniższych rozwiązań usprawniłoby Twoją działalność?

Anuluj