Funkcje dodatkowe:
system autoprezentacji wykonawców
system tworzenia i reakcji na ogłoszenia