Funkcje dodatkowe:
systemem dodawania publikacji artykułów z opłacaniem